Fanfare Juliana Waardenburg
Algemeen

Het verleden

Fanfare Juliana is opgericht op 17 september 1909, naar aanleiding van de geboorte van prinses Juliana. Op de geboortedag van de prinses zelf, 30 april 1909, moest een muziekkorps uit een naburig dorp de feestelijkheden opluisteren. Dit stond de toenmalige burgemeester baron van Pallandt niet aan en hij wilde bij volgende festiviteiten een Waardenburgse fanfare zien optreden. Hij stelde met een aantal andere ingezetenen een bedrag beschikbaar om tot de oprichting te komen. Veertien mannen werden bereid gevonden als werkende leden toe te treden van een op te richten korps. De mannen gingen per trein naar Tilburg en kwamen 's-avonds, voorzien van veertien instrumenten, naar huis. Ze werden feestelijk van het station "Waardenburg" opgehaald met een platte boerenwagen. Sindsdien vervult "Juliana" de muzikale rol in de gemeenschap van Waardenburg en later ook van Neerijnen.

De fanfare repeteerde wekelijks, verzorgde concerten, deed mee aan concoursen en bracht serenades. Zo ontstond een bloeiende vereniging.

In 1920 telde de vereniging al 31 (nog steeds alleen mannelijke) leden!

In 1945 heeft de vereniging, na enkele jaren van stilte, de instrumenten weer opgepakt. Inmiddels waren twee vrouwelijke muzikanten toegetreden, een unicum in die tijd. En dan te weten dat de vereniging al vele jaren voor ongeveer 50 % uit dames bestaat.

In 1955 werden voor het eerst uniformen aangeschaft, een groot feest voor bestuur en leden.

In de jaren daarna gaat het de fanfare voor de wind. Vanaf 1980 groeien we enorm en hebben zelfs een jeugdkorps van ongeveer 30 leden. En een drumband van ongeveer 15 personen.

Nu zijn we met de fanfare met een hele leuke club mensen die graag muziek maken en we gaan er elk jaar toch wel een keer of 15 op uit.

Het heden

De muziekvereniging verzorgt nog steeds regelmatig concerten en serenades en treedt ook jaarlijks op bij verschillende evenementen zoals de bloesemtocht, georganiseerd door het Nationale Rode Kruis en een openluchtconcert in de Kasteeltuin in Neerijnen.

Het aantal leden is de laatste tien jaar wel gedaald, maar de trouwe leden zetten zich nog steeds vol enthousiasme in voor de vereniging, ook om haar financieel gezond en draaiende te houden. Zo worden er jaarlijks allerlei acties op touw gezet: zoals oliebollenverkoop.

Sinds 2016 staat fanfare Juliana onder leiding van dirigent Jan Wessing uit Lith. Zijn doel is om het orkest te laten groeien in aantal maar zeker ook in niveau.

Tevens beschikt fanfare Juliana sinds 2009 weer over een slagwerkgroep dat flink is groeit sinds die periode. Ook het repertoire van de slagwerkers is uitgebreider geworden. Naast trommels spelen zij nu ook op melodische instrumenten.

De toekomst

Het is van levensbelang voor een vereniging dat er regelmatig aanwas van jonge leden is. Middels een goede opleiding is het dan mogelijk om door te stromen naar de fanfare.

Kom gerust eens informeren op onze wekelijkse repetitie naar onze mogelijkheden. Wij zijn aanwezig op de donderdagavond vanaf 19.00 uur in dorpshuis "De Koeldert" te Waardenburg.
© Wim de Ruiter i.o.v. Fanfare Juliana Waardenburg