Fanfare Juliana Waardenburg
Disclaimer

De website


 • In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de webpagina: iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden.
  • de uitgever: de bevoegde uitgever van de webpagina.
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiŽren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren).
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt.
  • de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten.
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

 • Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 • De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 • De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 • De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 • De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beŽindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beŽindiging.
 • Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 • De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 • U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
 • Door u verstrekte persoonlijke gegevens (zoals o.a. maar niet uitsluitend: e-mail, woonplaats e.d.) op deze webpagina, worden uitsluitend gebruikt door de uitgever en Fanfare Juliana Waardenburg (voor o.a. maar niet uitsluitend: promoties, contact). Geen van uw persoonlijke gegevens worden verstrekt aan derden zonder uw toestemming.

Activiteiten


 • Tijdens activiteiten welke (mede) worden georganiseerd door Fanfare Juliana Waardenburg gelden de volgende regels:

  • Het is toegestaan media(foto's, video's, geluidsopnames) te maken op de openbaar toegankelijke plaatsen van de activiteiten. Het publiceren van deze opnames (in welke vorm dan ook) is toegestaan. Echter, het publiceren van media met rechten (b.v. Buma-Stemra) is uw eigen verantwoordelijkheid.
  • Er kan media worden gemaakt i.o.v. Fanfare Juliana Waardenburg. U stemt bij het bezoeken van/deelnemen aan een door Fanfare Juliana Waardenburg (mede)georganiseerde activiteit automatisch er mee in dat het publiceren van media, waarop u te zien en/of te horen bent, is toegestaan (in welke vorm dan ook).
  • U eigen handelen is voor uw eigen verantwoordelijkheid. Fanfare Juliana Waardenburg accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid welke voortkomt uit uw eigen handelen.
  • Bij schades, welke niet door Fanfare Juliana Waardenburg zijn veroorzaakt, wordt er geen aansprakelijkheid geaccepteerd.

Algemeen


Aan deze webpagina, posters, media, advertenties enz. kunnen geen rechten worden ontleend.

Indien u van mening bent dat u schade ondervindt door deze webpagina of door Fanfare Juliana Waardenburg (mede) georganiseerde activiteiten, kunt u hierover contact opnemen.

Fanfare Juliana Waardenburg is een NON-profit organisatie en heeft hierdoor geen winstoogmerk.

Vragen en/of opmerkingen kunt u kwijt via onze contact-pagina.
© Wim de Ruiter i.o.v. Fanfare Juliana Waardenburg